بازرسی فنی و آموزش اپراتوری جرثقیل های برجی

جرثقیل های برجی بطور گسترده ای در ساخت و ساز استفاده می شوند

آمار حوادث مرگبار مرتبط با جرثقیل های برجی بالاست و این در حالی است که بسیاری از این حوادث براحتی قابل پیشگیری است.

این جرثقیل ها با توجه به اندازه ی بزرگ و موقعیت نصب آنها که عمدتا نقاط پرجمعیت است خطرات زیادی دارند. این دوره جهت آشنایی با انواع ، اجزا ، نحوه ی استقرار و بکارگیری و بازرسی و اطمینان از صحت نصب و سلامت  این جرثقیل ها  بر اساس الزامات استانداردهای مرتبط و کتابچه های راهنمای سازندگان  تدوین شده است

این دوره  در محل کارگاه مشتری و در آموزشگاه این شرکت برگزار می گردد. امکانات اسکان کارآموزان وجود دارد.

افرادی که با موفقیت دوره های آموزشی را طی نمایند ،گواهی آموزشی با تایید سازمان استاندارد و یا فنی وحرفه ای دریافت می نمایند