بازرسی فنی و آموزش اپراتوری جرثقیل های برجی

جرثقیل های برجی بطور گسترده ای در ساخت و ساز استفاده می شوند

آمار حوادث مرگبار مرتبط با جرثقیل های برجی بالاست و این در حالی است که بسیاری از این حوادث براحتی قابل پیشگیری است.

این جرثقیل ها با توجه به اندازه ی بزرگ و موقعیت نصب آنها که عمدتا نقاط پرجمعیت است خطرات زیادی دارند. این دوره جهت آشنایی با انواع ، اجزا ، نحوه ی استقرار و بکارگیری و بازرسی و اطمینان از صحت نصب و سلامت  این جرثقیل ها  بر اساس الزامات استانداردهای مرتبط و کتابچه های راهنمای سازندگان  تدوین شده است

این دوره  در محل کارگاه مشتری و در آموزشگاه این شرکت برگزار می گردد. امکانات اسکان کارآموزان وجود دارد.

افرادی که با موفقیت دوره های آموزشی را طی نمایند ،گواهی آموزشی با تایید سازمان استاندارد و یا فنی وحرفه ای دریافت می نمایند

آموزش اپراتوری ، ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

 

تقویم آموزشی سه ماهه اول سال 1395

تاریخ اجرا   مدت (ساعت) واجدین شرایط شرح دوره ردیف
  17 و 18 خرداد  12 و 13 اردیبهشت 16 مسئولین ایمنی / اپراتورهای جرثقیل اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل متحرک 1
10و 11 خرداد 24 و 25 فروردین 29 و 30 فروردین 16 اپراتور و  کمک اپراتورهای جرثقیل اصول ریگری و سیم بکسل اندازی 2
  24 و 25 خرداد 28و29 اردیبهشت 16 مسئولین ایمنی / اپراتورهای جرثقیل اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل برجی
    4 و 5 خرداد 16 اپراتورها /بازرسین سوپروایزرها بازرسی فنی جرثقیل     سطح 1 4
  6و 7 اردیبهشت 20و 21 اردیبهشت 16 مسئولین ایمنی / اپراتورهای جرثقیل اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل های سقفی
    30 و 31 خرداد 16 بازرسین فنی / مسئولین ایمنی بازرسی فنی جرثقیل سطح 2 6

معرفی دوره های آموزشی شرکت آکاتک در زمینه ی جرثقیل و ریگری

1-ریگری وسیم بکسل اندازی جرثقیل              16ساعت

2-اصول ایمنی واپراتوری جرثقیل متحرک          16ساعت

3-بازرسی فنی جرثقیل سطح1                      16ساعت

4-بازرسی فنی جرثقیل سطح2                      16 ساعت

5-ایمنی واپراتوری جرثقیل های  سقفی             16 ساعت

16- ایمنی واپراتوری جرثقیل های  برجی           16 ساعت

این دوره ها در محل کارگاه مشتری و در آموزشگاه این شرکت برگزار می گردد. امکانات اسکان کارآموزان وجود دارد. افرادی که با موفقیت دوره های آموزشی را طی نمایند ،گواهی آموزشی با تایید سازمان استاندارد و یا فنی وحرفه ای دریافت می نمایند

آخرین پروژه ها
دوره آموزش اپراتور جرثقیل های سقفی بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای با دیپلم مهارت
دوره آموزش اپراتور جرثقیل های برجی بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای با دیپلم مهارت
ارائه ی دوره ی آموزشی اپراتوری جرثقیل متحرک
ارائه ی دوره ی آموزشی ریگری و سیم بکسل اندازی
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل برجی یا تاور
بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل سقفی

بازرسی فنی ، تست و صدور گواهی سلامت جرثقیل متحرک