پروژه ها

پروژه های فعال در حال حاضر:

– پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (بندر عباس)

– گلگهر کرمان (سیرجان)

– صبا فولاد خلیج فارس ، فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش (بندر عباس)

– فولاد مبارکه و فولاد سبا (اصفهان)

–   پالایشگاه بندر عباس

– فولاد نیشابور ، پروژه گندله سازی خواف

– نیروگاه جهرم – نیروگاه بهبهان – نیروگاه فردوسی

– نفت سازه قشم

– پتروشیمی بوشهر

– پتروشیمی پارسیان

– بازرسی تاور کرین در استان تهران