لیست گواهی های حسن انجام کار و رضایت مشتریان

سمت تایید کننده شماره نامه محل فعالیت نام شرکت ردیف
مدیر کارگاه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان محمد رضا رهنما PE/18927/2100 پالایشگاه اصفهان ( پروژه DNV) گروه مپنا 1
*** *** 573-90 شرکت ماشین سازی کارخانجات ماشین سازی اصفهان 2
*** آقای باقری 1459/ش *** شرکت اصفهان ابتکار 3
مدیر ماشین آلات آقای طالبی *** پالایشگاه اصفهان

( پروژه URP)

شرکت رادیرا 4
ریاست کارگاه سامان ساحل پارس مهدی لک 9524/300/س. ک **** شرکت سامان ساحل پارس 5
سرپرست کارگاه ونداد مرادی **** **** شرکت پالایش سازان رگبی 6
مدیر پروژه *** 1978/92/پ.ف *** شرکت توسعه عمران مکران 7
مدیر عامل شرکت روزافزون ( راکو) مرتضی قزلباش 94/ق/4156 *** شرکت روزافزون ( راکو) 8
سرپرست کارگاه آذران فیروز دلشاد AZS/AKA/P2/0002 پروژه گندله 2 شرکت سازه های صنعتی آذران 9
مدیر پروژه فولادسازی حمیدرضا سلماسی 3678/9402 **** شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 10
مدیر پروژه ترین 3 پالایشگاه ستاره خلیج فارس امید خدمتگزار 1/312/1/3/240 کارگاه پالایشگاه ستاره خلیج فارس (Train 3) قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء – گروه تخصصی شهید رجایی 11
سرپرست واحد HSE یونس محرابی دریسی Hse-94-357 *** شرکت تهران جنوب 12
مدیر عامل موسسه نصب گستر ساحل امیر حسین فراهانی 1211/11/19/6/240/س *** شرکت نصب گستر ساحل 13