بازرسی ابزارو تجهیزات باربرداری

برای بلند کردن و جابجایی بار به کمک جرثقیل ها از تجهیزاتی به نام اسلینگ ها یا سیم بکسل ها و تسمه های باربرداری و متعلقات آنها استفاده می شود که بایستی با توجه به اهمیت موضوع ، بازرسی های فنی آنها در دوره های مشخص توسط بازرسین با صلاحیت صورت گیرد این بازرسی ها بر اساس استاندارد ASMEB30.9 انجام گرفته و شامل تجهیزات ذیل می باشد :

  • بازرسی سیم بکسل ها ، تسمه یا بلت ها ، زنجیر ها ، و مش های باربرداری
  • بازرسی شاهنگ ها ، شکل ها، قلاب ها ، آی بلت ، مهارکش ، مستر لینک ، کرپی و بست ونحوه اتصالات آنها
  • بازرسی چین بلاک ها ، تیفور ها
  • بازرسی بالابر های برقی ، بالابر های بادی ، بالابر های ویژه ، بالابر